אנדרטת חטיבה 5 וצעדת ניצני עוז

צעדת ניצני עוז עם משפחות החטיבה   עד לאנדרטת חטיבה 5  המשוקמת