גדוד 52

גדוד 52 ראשיתו בפלוגות החי"ש (חיל שדה) של ההגנה במושבות הדרום.פלוגות אלו, בשנים 1947-1946, הלכו וגדלו, הלכו והתגבשו ורכשו מעט ניסיון "קרבי" בהידרשן, חלק מהן, ללחום ולעסוק בתגמול נגד קבוצות שודדים שפשטו על יישובי הדרום. לקראת מלחמת העצמאות שנצפתה, אורגנו הקבוצות למסגרת גדודית. היום שלאחר כ"ט בנובמבר 1947 מצא את הגדוד מגויס בחלקו ופרוש במחלקות בבסיסים שבמרחב הדרום.