הקרב בג'נין 2002

בפסח 2002 נקראה החטיבה להשתתף במבצע "חמת מגן". משימת החטיבה הייתה לכבוש את מחנה הפליטים ג'נין. תוך לחימה קשה בשטח בנוי עמדה החטיבה במשימה הקשה, אם כי במחיר כבד. במבצע זה איבדה החטיבה 3 לוחמים ומפקדים מגדוד יואב ולוחם 1 מגדוד יהונתן כשהאירוע הקשה ביותר היה בבוקר ה-9 באפריל 2002, עת נקלע כוח מהפלוגה המסייעת של גדוד נחשון לקרב בו נפלו 13 לוחמים ומפקדים. אירוע קשה זה היה אבן דרך בשיטת הלחימה של החטיבה ושל צה"ל בשטח בנוי. הפלוגה המסייעת של גדוד נחשון שמיהרה לחלץ את הפצועים תחת אש כבדה, קיבלה את  צל"ש הרמטכ"ל על אירוע זה וכן כמה מחייליה זכו לצל"ש על מסירותם ואומץ ליבם.