חזון והצהרות יסוד העמותה

שליחות בתקומת ישראל, שאינה מצטמצמת ללחימה בקרב ולפעילות ביטחון שוטף ולאימונים. הגשמת ערכים ציוניים וחברתיים שאפיינו את פעילותנו בעבר ובלטו שוב במבצע "חמות מגן". שירות המילואים הוא ערך ציוני והחיילים המשרתים ראויים לגבוי ולתמיכה, גם כשאינם בשירות מילואים פעיל, תוך שימות דגש על ערבות הדדית בין חיילי החטיבה אשר מהווה מרכיב משמעותי בשמירה על הלכידות היחידתית של המסגרת הצבאית. מעורבות אישית של מפקדים בחיי החיילים ויכולת השפעה כלכלית ומורלית בעת הצורך מהווה מרכיב חשוב ומחייב במילוי החובה הפיקודית. אנו נוצרים בליבנו את זכר חללי היטיבה ורואים במלאכת ההנצחה והקשר עם יקיריהם משימה מתמשכת לאורך שנים.