יעדי העמותה

 עמותת עמכם תהווה פלטפורמה אזרחית שתתבסס ותחזק את הלכידות היחידתית, בדגשים הבאים:
א.העמותה תיצור מסגרות ותיזום אירועים ופעילויות להגברת הערבות ההדדית ואחוות הרעים בין החיילים בחטיבה, גם במישורים אזרחיים.
ב.העמותה תעניק סיוע ישיר או עקיף לחיילי החטיבה המצויים בקשיים או במצוקה כלכלית, כולל סיוע בפתרון בעיות תעסוקה.
ג.העמותה תשמור על הקשר עם המשפחות השכולות, בנוסף לקשר של מחלקת נפגעים בצה"ל. העמותה תפעל לטובת המשפחות בצורה  ישירה או עקיפה, באמצעות גופים ציבוריים או עסקיים. אולם, המשימה העיקרית והחשובה  היא לטפח את הקשר האישי בין המשפחות ובין החברים מהיחידה, לאורך שנים.
ד. העמותה תיזום ותפעיל פרויקטים חינוכיים וחברתיים בקהילה, להגברת ערך השירות במילואים ולהנצחת חללי החטיבה. במסגרת זאת, העמותה רואה במלאכת הנצחת החללים, אפשרות ליצירת בסיס הזדהות לטובת מפעלים חברתיים בקהילה.העמותה תיזום מפעלים בקהילה, תאמץ מפעלים קיימים ותשלב חיילים ומפקדים בפעילותיהם.