מטרות העמותה

1.הקמת מערך סיוע הדדי, חברתי ותעסוקתי בין חיילי החטיבה בעבר ובהווה
2.ליווי ותמיכה במשפחות השכולות והפצועים
3.חינוך הציבור על מורשת הקרב, ערכי החטיבה וערכי צה"ל
4.הנצחת חללי החטיבה הכוללת הנצחה פעילה