מלחמת שלום הגליל 1982

במלחמת שלום הגליל תפסה החטיבה את הקווים הקדמיים בלבנון וישבה במבואות ביירות ובנקודות שולטות על כביש צור-צידון.

אות מלחמת שלום הגליל