מפקדי חטיבה 5 לדורותיה

סא"ל
אבידן שמעון
1948

אל"מ
פרי יעקב

אל"מ
ואלך יהודה
1949

אל"מ
זמיר צבי

אל"מ
מסר עודד
1951-1953

אל"מ
בר-לב חיים
1954-1955

אל"מ
גבע יוסף

אל"מ
שדמי יששכר

אל"מ
הררי יהודה
1959

אל"מ
גלבוע ברוך

אל"מ
בר סבר זאב

אל"מ
אמיתי אלעזר

אל"מ
עינב חיים

סא"ל
כפרי יעקב

אל"מ
שחם זאב
1966-1968

סא"ל
שגב אליעזר

אל"מ
צורי שגיא

אל"מ
אורלי אברהם

אל"מ
אילון אריה

אל"מ
גולן יהודה
1973

אל"מ
פרסבורגר שמואל

אל"מ
שלום אריה

אל"מ
אלדר יוס

אל"מ
ספקטור משה

אל"מ
גלר צבי

אל"מ
לבנת עדי
1981-1983

אל"
פארן גבי
1983-1985

אל"מ
רמות ישראל

אלוף
אייזנמן יצחק

אל"מ
גז יוסף
1989-1993

תא"ל
אסעד אמל

אל"מ
אמדור צביקה

אל"מ
עמל גרשון

אל"מ
סטריק יואל
2001-2002

אל"מ
יהודה ידידיה
2002

אל"מ
כץ מוני
2003-2005

אל"מ
אלצור אשי
2005-09

אל"מ
ראור עודד
2009-2012

אל"מ
אדרי שמעון
2012-2015

אל"מ
אבי רוזנפלד
2015-כיום