הנהלת העמותה

יושב ראש העמותה :
רפי אגרונוב

מזכיר העמותה:
גילי אריאלי

גזברות וחשב העמותה:

רו"ח יהודה משב

מבקר העמותה :
אלעד יצחקוב

יועץ משפטי :
עו"ד יונתן אגמון

דובר העמותה:
שלומי לניאדו

חברי ועד מנהל (עלפי סדר א"ב):
רפי אגרונוב
איתמר גמליאל
רפי לדרמן
בני עזרן
אריה קדוש
______________________________________________________________________________________
מבנה ארגוני של  העמותה , לצפייה לחצו על הקישור